Ågegården


Om Ågegården

Det är kring Ågegården som hembygdsparken skapats. Den tidigare samlade byn Boarp låg ungefär där Båstad golfklubb har sina hus. Vid Laga skiftet av Boarps by 1839 - 1844 flyttades gården till sin nuvarande plats. Vid samma tid köpte Åke Bengtsson gården, som benämndes Boarp nr 2, och byggde upp den fyrlängade gården på sin nya plats. 

Ågegårdens byggnader.

Bostadsrummen ligger i den södra flygeln. Högstugan med sin värmande eldstad fungerade som allrum. Här skulle maten lagas och ätas och brödet bakas i den stora ugnen. Utmed väggarna hade gårdsfolket sina sovplatser. Övriga rum hade olika funktioner. Västra flygeln var fädelen för djuren och norra flygeln var loge för hö och spannmål. Dessa båda sistnämnda flyglar byggdes om på 1950-talet till samlingslokal med toaletter och kök. Ågegården är ett K-märkt byggnadsminne.

Åke Bengtsson och hans familj.

Åke föddes 1811 i Boarp nr 1. Samtidigt som han flyttade hit gifte han sig med Troen Nilsdotter. Åke och Troen fick fyra barn, två söner och två döttrar. 
Dottern Elsa gifte sig 1873 med Jöns Peter Pehrsson, åbo i Boarp 4. 
Åkes och Troens andra dotter, Petronella, gick bort innan hon fyllt 20 år. Sonen Bengt Peter gick först till sjöss och emigrerade senare men försvann utan att man hörde något från honom. Emanuel vistas i Amerika under många år.
Åke Bengtsson dog här 1883 och Emanuel stod sedan som ägare av Ågegården som därefter fick ett antal arrendatorer. Från 1924 var Emanuel hemma i Boarp och blev gårdens brukare, men 1929 sålde han sin fädernegård, Ågegården, till Ludvig Nobel. 

Ågegården idag

Alla tak på Ågegården är halmtak och den yttre delen av södra flygeln som vetter mot golfbanan lades om 2020-2021 med finansiering från Länsstyrelsen respektive Stiftelsen Gripen. Arbetet med övriga tak kommer att ske i snar framtid.
Kaffestugan i de gamla boningsrummen är öppen helger under för- och sensommar samt tisdag till söndag under högsommaren. Den stora högloftssalen används för föreläsningar och musikevenemang samt kan bokas för privata tillställningar.

Det är runt Ågegården som hembygdsparken skapats. Gården är en s.k. utflyttaregård och låg ursprungligen i Boarps by ungefär där Båstads Golfklubbs byggnad nu är belägen. Vid laga skiftet av Boarps by 1844 flyttades gården till sin nuvarande plats.

Ågegården har fått sitt namn av ägaren, Åke ”Auge” Bengtsson. Gården är en typisk fyrlängad gård  och är numera förklarad som byggnadsminnesmärke. 

Ågegården har fått nytt tak under 2020-2021 finansierat av Länsstyrelsen/Kultur&Miljö samt Stiftelsen Gripen.

Image
Image
 

Arbete pågår

Image
 

Här är taket klart.

Image
 

våren 2022 blev ytterligare en del av taket bytt.

I Ågegården finns en stor samlingssal, Höga loftsalen, som används som kaffeservering. I gamla bostadsdelen finns flera smårum som också används vid servering. På väggarna i Höga loftsalen finns porträtt av bl.a Ludvig Nobel ( som grundade Hembygdsföreningen) och hans son, Olof Nobel, som tog över efter faderns bortgång.

Över pianot hänger Birgit Nilssons stamträd. Birgit Nilsson har gjort stora insatser för hembygdsföreningen genom sina berömda konserter i Västra Karup kyrka.

Högstugan i Ågegården

Högstugan var det enda rummet  som var försedd med eldstad och fick härigenom fungera som allrum. Maten skulle lagas och ätas här. Gårdsfolket hade sin sovplats här. Rummet delas av den s.k. tiggarebjälken. Hit men inte längre fick tiggaren eller luffaren komma. På andra sidan bjälken finns köket med den stora vitkalkade eldstaden (ille-gruan) med bakugn. För att bättre kunna tillvarata värmen murades en sättugn in. På denna sättugn kan man läsa ”Ryd Bruk” samt ”Gustav IV Adolf”. En smal trappa leder upp till ett litet utrymme bakom eldstaden och det berättas att barnen ofta höll till där, inte minst på vintern.

På tiggarebjälken står det ”Bygd 1844 ÅBS TND", vilket står för Åke Bengtsson och hans hustru Troen Nilsdotter.

Kaffestugan i Ågegården.

Kaffeservering med inget annat än hembakat! Kaféets kakfat varierar från dag till dag med olika sorters bakverk. 

 "Ambitionen är att erbjuda våra kafébesökare traditionellt och gott fika som speglas av den historiska omgivningen. I Kaffestugan serveras traditionellt fika i form av vetebröd, mjuka kakor och småkakor i flera varianter. 
Allt bakas i det egna bageriet som finns i anslutning till kaféet". 

Öppettider - se här>>

 

 

 

Förening:

Bjäre Härads Hembygdsförening

Skapad av: Britt Larsson (2019-07-05 02:07:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bjäre Härads Hembygdsförening (2022-05-20 12:14:48) Kontakta föreningen