Skorstensgården


Skorstensgården, från tidigt 1800-tal, är flyttad till hembygdsparken i slutet av 1970 och början av 1980-talet. Gården har fått sitt namn av att den var den första gården i den byn som fick skorsten istället för att man eldade på häll inne i husen.

Den består av mangårdsbyggnaden där vi idag har vårt bibliotek i samlingslokalen samt vår bakstuga med stor stenugn, som används inför bakningen av kakor till Julmarknaden.

I östra logen finns idag Lingängets vävstuga som används flitigt. Vi har traktorer och olika redskap där samt en livräddningsvagn från Torekov. Den användes när man skulle rädda besättningen från strandade fartyg vid kusten och som man inte kom till med räddningsbåten. Med en raket sköts en lina ut till fartyget. En grövre tross drogs över och på den drogs en livräddningsstol ut till fartyget. Denne halades sedan iland och så åter ut tills alla var räddade. På övre loftet finns våra hantverksutställningar: låssmide, handskmakeri, träskomakeri, skomakeri, skrädderi m.m.

I västra logen finns en snickeriverkstad som drivs av en speciell fyrtakts tändkulemotor. Diverse jordbruksredskap och vagnar och slädar.

 

 

Editerad av: Britt Larsson (2020-11-03 10:57:14)