Nya regler om personuppgiftshantering

Fr.o.m  den 25 maj 2018  gäller den nya dataskyddsförordningen, GDPR. GDPR ersätter PUL (personuppgiftslagen) som sedan 1998 har reglerat hur och vem som får hantera personuppgifter.

Bjäre härads hembygdsförening följer den nya lagstiftningen. Vårt medlemsregister innehåller information om namn och adress. I vissa fall även telefonnummer och mejladress. Registret förs lokalt med Excelprogram.

Registret används endast av Bjäre Härads Hembygdsförening för utskick av medlemsinformation och vår Årsbok Bjärebygden.

Föreningen kommer inte att sälja eller på något annat sätt lämna vidare personuppgifter till någon annan intressent. I och med utträde ur föreningen kommer uppgifterna att raderas och endast finnas kvar i det som vi enligt bokföringslagen måste spara i sju år.


Förening:

Bjäre Härads Hembygdsförening

Skapad av: Britt Larsson (2018-05-25 13:01:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bjäre Härads Hembygdsförening (2020-06-11 10:17:07) Kontakta föreningen