Bjäre härads hembygdsförening

Välkommen till Hembygdsparken i Boarp, Båstad

Hembygdsparken i Boarp tillkom 1954 i och med att familjen Olof Nobel donerade Ågegården med omkringliggande mark till hembygdsföreningen. Hembygdsföreningen som tillkom 1929, hade tidigare ingen egen lokal att bedriva sin verksamhet från.

Bland det första man gjorde var att bygga om stallen och östra loglängan till samlingslokal som kunder användas året om. Till detta fick föreningen ett statsbidrag – för bygdegårdar. Förutom samlingslokal inrättades ett mindre kök samt wc. Det fanns vissa villkor för statsbidraget och det var att lokalen skulle upplåtas som samlingslokal även till andra än hembygdsföreningen. Så här har varit husmorsgymnastik, föredrag om hur man styckade kött, konsten att frysa in mat och grönsaker och filmvisningar. Därtill kurser i att göra plastslöjd (halsband, grytunderlägg m.m). På ungdomssidan hade man läger verksamhet med övernattning i smårummen samt schackturneringar.

Höganloftssalen har sedermera utvidgats och har nu plats för ca 90 sittande personer.

 

 

  • Bjäre Härads hembygdspark, eller i dagligt tal
    Agegården 1903Fotograf: Agegården 1903Agegården 1903Fotograf: Agegården 1903Fotograf: Agegården 1903

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter