Hembygdsföreningens historia


Hembygdsföreningens historia


1977 den 28 april, Werner Wessberg och Karl-Erik Jansson tog initiativet till ett möte och samlade 15 personer i samlingslokalen Nolereds torg i Torslanda centrum, för att bilda en hembygdsförening (närvarolista) . En interimsstyrelse utsågs som skulle förbereda bildandet av en hembygdsförening. Den bestod av, från Björlanda Herbert Hermansson, Arvid Edvardsson och Arne Svensson, samt från Torslanda, Karl-Erik Jansson, Sven Gustavsson, Karin Sjöberg och Werner Wessberg.

Man tog också kontakt med elektriker Sven Ericson i Torslanda som även han hade planer på att starta en hembygdsförening, Sven hade medverkat i en artikel i GP nordväst den 18 maj 1977. Sven ingick sedan också i interimstyrelsen.

1977 den 25 augusti, hade interimstyrelsen ett möte i Torslanda centrum på Nolereds torg, där man tog åt sig tips från inbjudne skolinspektören Erland Forshult som delade med sig av erfarenheter från arbetet i hembygdsföreningen i Tuve.

1977 söndagen den 25 september kl.15
En kallelse till ett möte informerade befolkningen i Björlanda och Torslanda. Mötet skulle hållas i Låssby hemvärnsgård för att bilda en hembygdsförening. Men man träffades redan kl.13 för att gå en vandring, den nyligen invigda vandringsleden "bronsålderssundet".Vid det efterföljande mötet kl.15 valdes Herbert Hermansson till mötets ordförande och Carin Sjöberg till dess sekreterare. Föreningen bildades med namnet "Björlanda-Torslanda Hembygdsförening", årsavgiften sattes till 15 kr./år och 54 närvarande antecknades som medlemmar samt en första styrelse valdes: Ordförande Sven Ericson, övriga ledamöter var Arne Svensson, Karl-Erik Jansson, Sven Gustavsson, Karin Sjöberg, Werner Wessberg. Suppl. Stina Ericson, Anita Olsson och Claes Kennroth. Revisorer Herbert Hermansson, Charles Johansson, suppl. Hadar Belin och Boris Bengtsson. Till valberedning valdes: Sven Hjärpe (SM), Kerstin Axelsson och Hadar Belin.
  
1978 föreningens styrelse: Ordförande Sven Ericson, v.ordförande Arvid Edvardsson, Sekreterare Carin Sjöberg, v.sekreterare Werner Wessberg, kassör Karl-Erik Jansson, ledamöter: Claes Kennroth, Arne Svensson, suppl.: Anita Olsson, Barbro Hansson och Lars Andersson.
  
1981 gavs den första årsboken "HISINGSBYGD" ut. Där kan man läsa att föreningens emblem/sigill ritats av Åke Almén, Västra Hisings Härads sigill från 1680 har fått fungera som modell. Föreningens andra emblem som visar radbyn "Äckrera", har ritats av Barbro Hansson från ett gammalt fotografi, det sista av radbyn revs 1936 då flygfältet skulle utvidgas.
  
1981 föreningens styrelse: Ordförande Sven Ericson, v.ordförande Arvid Edvardsson*, Sekreterare Doris Dahlström*, v.sekreterare Claes Kennroth*, kassör Hadar Belin, ledamöter: Britta Andersson, Lars Andersson, Carl Zackrisson och suppleanter: Boris Bengtsson, Barbro Hansson, Karl-Östen Sjöholm*, *=ingår i redaktionskommittén, årsavgiften 20 kr. medlemsantalet 161 vid årsskiftet 81-82.  

1982 föreningens styrelse: Ordförande Arvid Edvardsson*, v.ordförande Werner Wessberg, sekreterare Doris Dahlström*, v.sekreterare Claes Kennroth*, kassör Lars Andersson, ledamöter Karl-Östen Sjöholm*, Carl Zackrisson, suppleanter Britta Andersson, Boris Bengtsson och Barbro Hansson. *=ingår i redaktionskommittén, årsavgiften 25 kr. medlemsantalet 262 vid årsskiftet 82-83.  

1983 föreningens styrelse: Ordförande Arvid Edvardsson*, v.ordförande Werner Wessberg, Sekreterare Doris Dahlström*, v.sekreterare Karl-Östen Sjöholm*, kassör Lars Andersson, ledamöter Claes Kennroth*, Carl Zackrisson, suppleanter Boris Bengtsson, Sven Ericson och Britta Lösnitz. *=ingår i redaktionskommittén, årsavgiften 25 kr. medlemsantalet 345 vid årsskiftet 83-84.  

1984 föreningens styrelse: Ordförande Arvid Edvardsson*, v.ordförande Werner Wessberg, Sekreterare Doris Dahlström*, v.sekreterare Karl-Östen Sjöholm*, kassör Lars Andersson, ledamöter Claes Kennroth*, Carl Zackrisson, suppleanter Boris Bengtsson, Sven Ericson och Britta Lösnitz. *=ingår i redaktionskommittén, årsavgiften 25 kr. medlemsantalet 402 vid årsskiftet 84-85.  

1985 föreningens styrelse: Ordförande Karl-Östen Sjöholm*, v. ordförande Carl Zackrisson, Sekreterare Birgitta Olbin, v.sekreterare Gerd Eliasson, kassör Lars Andersson, ledamöter Helga Jacobsson, Claes Kennroth*, suppleanter Boris Bengtsson, Arvid Edvardsson* och Sven Ericson. *=ingår i redaktionskommittén, årsavgiften 25 kr. medlemsantalet 465 vid årsskiftet 85-86.  

1985 den 2 juli, hölls ett extra medlemsmöte i församlingshemmet med anledning av eventuellt köp av gården Amhult Lyse, för användning så som hembygdsgård. Frågan bordlades.  1985 den 31 augusti och 1 september, visning av gården Amhult Lyse.  

1985 den 8 september, höstmötet. Beslut togs om inköp av Amhult Lyse som hembygdsgård, köpeskilling 215000 kr.  

1986, föreningens styrelse: Ordförande Sven Ericson, v. ordförörande Claes Kennroth*, Sekreterare Birgitta Olbin, v.sekreterare Helga Jacobsson, kassör Lars Andersson, ledamöter Kerstin Johanneson*, Sven Bernhardsson, suppleanter Boris Bengtsson, Arvid Edvardsson* och Gerd Eliasson. *=ingår i redaktionskommittén, i kommittén ingick även Doris Dalström, årsavgiften 30 kr. Medlemsantalet var 465 vid årsskiftet 86/87. medlemsantalet >560 i december 1986.  

1986 den 20 januari, på Första Sparbankens kontor i Nolered, sammanträffade hembygdsföreningens ordförande Karl-Östen Sjöholm och vice ordförande Claes Kennroth, med Inga-Lill Holst och Osvald Olsson, ägare till gården Amhult Lyse. Dessa undertecknade föreningens köp av gården att användas så som hembygdsgård. Tack vare generösa medlemmar och ett stort bidrag från AB Volvo var förvärvet möjligt.Efter köpet utfördes mycket upprustningsarbete av många av föreningens medlemmar så att man kunde hålla en högtidlig invigning på midsommarafton kl.14 inför flera hundra närvarande.  

1987 den 29 mars på årsmötet, antogs en justering av stadgarna.

1996 den 27 juli, i Uddevalla på Bohusläns museum skall "Bohusläns lapptäcke" (4x3 meter) avtäckas. 67 föreningar i Bohuslän har bidragit med en "lapp" (30x30 cm) var. Vår förening representerades av våra medlemmar i föreningens damklubb som gjort föreningens bidrag, Anita, Margit, Ulla-Karin, Inger, Dagmar och Inga-Lill. (bild)  

2000, som en av föreningens medlemmar, tyckte Kjell Weber, att föreningen borde finnas på Internet med en egen "hemsida", så efter OK från styrelsen byggde han denna hemsida och skänkte den till föreningen, samt var fram till 2024 dess webbredaktör.   

2011 den 23 oktober, hembygdsföreningens höstmöte förlades till Volvos fordonsmuseum i Arendal. Detta museum är en riktig pärla och väl värd flera besök och grundliga rundvandringar. Här har skapats en stor och otroligt fin plats för företagets historia. Stort TACK till dess chefer under åren, Sten-Åke Lyngstam (som guidade oss runt under hela vårt besök) samt till den förre chefen för museet Heinz Linninger som kämpade hårt för att skapa samlingen och lokalerna där samlingarna nu kan visas för en intresserad allmänhet. I dessa lokaler fanns tidigare bl.a. snickeriet för Götaverken Arendalsvarvet. Alla som besöker museet får garanterat en nostalgisk kick - alla har ju på ett eller annat sätt en "relation" till någon eller några av Volvos äldre bilmodeller, båtmotorer eller andra produkter. Vi hade här ett mycket lyckat höstmöte med 77 deltagare som på slutet drack kaffe och åt tårta. Att museet sedan ligger på en mycket strategiskt historisk plats gör ju inte saken sämre, (länk till DEN historien som handlar om något helt annat).
  
2011-11-21 reserverade hembygdsföreningen ett domännamn för flygepoken, torslandaflygplats.se

2011-11-30 har hembygdsföreningen startat hemsidorna om flygepoken. Här finns mycket fakta om flygplatsen och dess verksamhet. Alla bilder och fakta om flygverksamheten som nu lades upp, har den grupp personer som ligger bakom skrivningen och utgivningen av boken "Flygplatsen på Framsidan, historiska minnen från Torslanda", samlat in. Efter att de fick trubbel med sin domän, där allt material tidigare låg upplagt, erbjöd de vår förening att få ta över allt material. Vi tackade naturligtvis ja och har därefter skapat domänen och lagt upp allt materialet. Detta är tänkt att växa allt eftersom vi tillsammans får tag i mer fakta och bilder. Ni läsare får gärna bidra med fakta, händelse och bilder, hör gärna av er.

2013 i december slutade hemsidan om flyget att fungera p g a att webhotellet slutat att stödja ASP-kod. Till slut knöts en ny kraft i form av Andreas Walerius till föreningen och han fixade så att innehållet i gamla flygsidorna lades upp i WorldPress och så var sidorna igång igen i ett lite annat utseende i februari 2014.

2014 i augusti lämnade Andreas över till Tony Martinsson som ny webmaster för flygsidorna. På senare tid har vi en ny webbmaster, Björn Kärf, en ur den ursprungliga gruppen personer som skapade boken om flyget och som sammanställde allt det tidiga materialet till flygsidorna. Den s.k. "flyggruppen" bestod av: Björn Kärf, Jan-Olof Wetterholm, Lars Ekström, Nils-Olof Andersson, Sven-Erik Davidsson och Thore Kristoffersson. Självklart säljer hembygdsföreningen boken om flyget, du kan se den HÄR på hemsidan bland de skrifter vi säljer.
  
2017 firade vi 40-års jubileum genom att vårt höstmöte gjordes till en lyckad "jubileumsfest". Dessutom gjorde en arbetsgrupp en "Jubileumsutställning" som visades på Kulturhuset Vingen i Torslanda under hela oktober månad 2017. Efter att utställningen var nedtagen, gjordes den om så att den passade att presentaras på vår hemsida. På det viset kunde den nu visas för en än större publik. En länk på föreningens hemsida gjordes till ingång till utställningen.

2018. Åren går och i föreningen har vi en stor verksamhet med många grupper som arbetar med ett antal olika projekt. I bland får en del projekt läggas "på hyllan" en tid, medan andra projekt måste få förtur. Så är det med "Båtsmansforskningen" och "uppladdningen av bilder" till databasen Digital Kultur. Dessa har fått vila medan vi skannar in alla våra pappersbilder, dia och negativ, som vi har eller får låna av givmilda medlemmar. Detta är naturligtvis viktigt att man tar omgående, för då kan givaren också berätta om bilderna, vad de föreställer, när de är tagna osv det är ovärdelig information.Alla dessa bilder har under en mängd timmar skannats så de nu också finns i digital version. Bilderna tar stor plats i vår dator, som behöver översyn då och då samt komplettering för att klara lagringen och all säkerhetskopiering till olika hårddiskar som ingår i säkerhetstänket. Här gäller att ligga steget före en eventuell olycka så att inte allt detta material går förlorat och alla olika personers mängder av arbetstimmar under många år blir bortkastade.

Förening:

Björlanda-Torslanda Hembygdsförening

Skapad av: Urban Jansson (2024-03-09 10:18:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Urban Jansson (2024-03-15 13:04:02) Kontakta föreningen