Om oss

Föreningens namn har sitt ursprung i gamla Binnebergs storkommun och har sitt verksamhetsområde i de gamla socknarna Säter, Frösve, Horn och Binneberg.

Vi stävar efter att vara en mötesplats för människor som bor i, eller har intresse av, vår hembygd. De omkring 160 medlemmarna lever upp till detta och deltar både med aktivt arbete och med god stämning i våra aktiviteter.

Vår största aktivitet är midsommarfirandet vid stugan i Brobacka som har pågått i den här formen sedan 1980-talet och lockar flera hundra besökare i alla åldrar. Det gläder oss mycket att flera generationer samlas och att de vuxna kan berätta om hur de själva firade midsommar hos oss i sin barndom. Vår målsättning är att arrangemanget ska vara positivt och tillgängligt för alla, vi håller därför låga priser på aktiviteter och fika.

Vi har ett årsmöte på våren och ett medlemsmöte på hösten. På båda mötena har vi fika och någon form av underhållning, det kan till exempel vara ett föredrag, filmvisning eller musikframträdande.

Föreningen gör en längre resa på en eller två dagar varje år och utflykter eller studiebesök i trakten.