Projekt


Under 2019 har vi startat ett nytt projekt, Torpinventering. Inledningsvis bedrivs projektet som en studiecirkel för att samla information och kunskap.

Syftet är att dokumentera vår hembygd, dess historia och geografi med byar, gods, gårdar, hus, torp och infrastruktur. Vi skall inkludera både kommunal och privat verksamhet, såsom sjukvård, skola, affärer, arbetsplatser, industrier och föreningar. Också naturområden och fornlämningar skall dokumenteras.

Målet skall vara att till slut kunna få fram en eller flera Bygdeböcker av typen "Träkvista gamla by". Delresultat skall vi kunna lägga in i Bygdeband. Hembygdsrörelsens web-plats på nätet. Bygdeband/Munsö

Utgångspunkt är tidigare gjorda arbeten om Munsö, tex "Boken om Munsö" av Alfred Vernborg, "Munsö 1 och 2" - en inventering gjord av Ekerö Kommun (finns på biblioteket), samt "Svenska Gods och gårdar" (finns på DVD). 

Källor kan vara tex Kyrkböcker, folkräkningar, kartor, intervjuer, fotografier och filmer, samt den skatt av information vi har i vårt eget museum. Som inspirationskälla kan vi även använda och ta lärdom av andra bygdeböcker som vi har tillgång till.

De beskrivningar vi tar fram skall täcka både historisk tid och nutid. Vi har ambitionen att arbeta stegvis och att inte ta allt på en gång.  Detta för att arbetet inte skall bli oöverstigligt och för att vi vid behov skall kunna anpassa arbetssättet.

 

 

Förening:

Munsö Hembygdsförening Bertil Ifwers Museum

Skapad av: Lars Norrestad (2019-01-10 11:59:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Norrestad (2021-11-02 17:21:49) Kontakta föreningen