Bertil Ifwers Museum


På Solviks gård på Munsö ligger det museum som förvaltar Bertil Ifwers samlingar från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet.

Museet är inrymt i en röd loge med åtta olika rum och består till största delen av Bertil Ifwers egna samlingar av bruksföremål från Munsötrakten, men även av olika tidskrifter och dokument. Genom föremålen och dess historia finns här möjlighet att få en inblick i ett stycke svensk lokalhistoria. Tidigare fanns det på Munsö många trädgårdsmästerier, frukt- och grönsaksodlingar som då var viktiga näringar för bygden.

Museet drivs av Munsö Hembygdsförening, Bertil Ifwers Museum, som bildades 1995 av en grupp Munsöbor i syfte att bevara och förvalta samlingarna i Bertil Ifwers anda och utveckla hans samlingar till ett hembygdsmuseum.

Bertil Ifwer, född på Ekerö 1925, flyttade till Söderby gård på Munsö med sina föräldrar 1935. Redan i unga år vaknade hans samlarintresse, till en början var det föremål med anknytning till idrottsvärlden. Han gifte sig på 1950-talet med Ingrid och flyttade till hennes föräldragård Solvik på Munsö. I logen på gården Solvik fortsatte hans samlande senare i större skala.

En film om Bertil Ifwers Museum tagen av fotografen Gunnar Fahlström

https://youtu.be/ceIKdLq276A

 

 

 

 

 

 

Förening:

Munsö Hembygdsförening Bertil Ifwers Museum

Skapad av: Lars Norrestad (2019-01-09 10:56:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Norrestad (2022-05-04 16:56:00) Kontakta föreningen