Styrelsens berättelse för 2019


Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av Nils Westling (ordf.), Lillemor Lindblom (inköps- och bokningsansv.), Lars Forsberg (vice ordf. och arkivansvarig), Kicki Andersson, Anita Östlund (sekr.), Lennart Norgren (kassör) och Pauline Östlund.

Ersättare har varit Nisse Sundvik, Anna-May Larsson och Arne Söderholm.

Övriga förtroendevalda

Revisor: Inga-lill Wiklund och Rolf Svensson.

Valberedning: Carine Östlund (sammankallande) och Hanna Zetterlund.

Arbetsgrupp

Följande arbetsgrupp har varit verksam: Verksamhetsgruppen med Lennart Norgren, Carine Östlund, Lars Forsberg, Lillemor Lindblom, Kicki Andersson, Nisse Sundvik, Anna-May Larsson, Arne Söderholm och Anita Östlund (sammankallande).

Möten

Årsmötet genomfördes den 14 februari. Årsmötesförhandlingarna leddes av Anders Strömberg, Bergvik. Under kvällen visades en film om Karin och Carl Larssons miljöer.

Styrelsen har haft åtta sammanträden under året.

Den 23 oktober genomfördes ett medlemsmöte, yttrande över förslag till kommunens Översiktsplan och lokala utvecklingsfrågor togs upp, bland annat olika trafikfrågor, byggande av bostäder samt den lokala offentliga servicen. Meddelades också att skylten ”Välkommen till Bergvik” är klar och kommer att sättas upp vid museet inom kort.

Museet

Besöksfrekvensen vid museet och serveringen har ökat jämfört med de senaste åren, liksom antalet bussgrupper och skolbesöken. Uthyrningen av museets cafeteria har skett till förening-ar, företag, förvaltningar och privatpersoner.

Under sommaren hölls museet och serveringen öppet under sex lördagar och sex söndagar. I serveringen fanns ett stort utbud av hembakat; bullar och kakor. Tovas kakor och Maja´s Gofika skötte ruljangsen till stor belåtenhet för alla gäster.

Årets sommarutställning var fotoutställningen ”Mina favoritplatser” av Anita Östlund, med bilder från Fårö och södra Hälsingland.

Genomförda evenemang i museet och serveringen

2019-01-20   Filmkväll med Bosse Forsling, film om Karl Johan Ellner

2019-02-24   Musik från barock till nutid, Clarinova, klarinettensemble.

2019-03-24   Föredrag och Film, Kraftverksbygget i Bergvik och bilder och minnen från Vannsätterfabriken, Arne Söderholm och Lennart Norgren.

2019-04-28   Musikquiz med Leif ”Lunkan” Lundgren

2019-05-11   Kraftverkets Dag, tillsammans med Fortum

2019-05-19   Trädgårdssöndag, plantförsäljning, plantbyte och föredrag av Grön Front om -bland annat bygdens saluhall.

2019-08-11   Kolbullekväll med Svängig musikunderhållning

2019-09-01   Svampsöndag med svampkonsulenterna Anita Östlund och Alf Pallin.

2019-09-29   Minnen, föredrag och bildspel från Vannsätterfabriken och om Kraftverksbygget. Lennart Norgren och Arne Söderholm.

2019-10-27   Filmkväll med filmer av Olle Häger

2019-11-17   Landskap 1990 – 2019, Naturfotograf Hans Strand

2019-12-08   Julmarknad med alster från lokala av hantverkare.

Förädlingsmackapären

Det under hösten 2018 startades projektet Förädlingsmackapären och fortsatte under 2019. Det är en metod för lokal utveckling. Projektet genomförs tillsammans med Föreningarnas Hus i Marmaverken, Länsbygderådet X-ing, Kommunbygderådet Allis och Leader Utveckling Hälsingbygden. Resultatet ska bli en lokal utvecklingsplan samt förverkligande av denna.

Hemsida och Facebook

Aktuell information finns på föreningens hemsida, www.hembygd.se/bergvik samt på museets sida på Facebook.

Medlemskap och samarbeten

Alltinget är med i den ideella föreningen DIBIS – Digital Bild i Söderhamn.

Representanter för Bergviks Alltinget har deltagit i olika möten och arrangemang som anord­nats av kommunbygderådet Allis (Aktiv Levande Landsbygd i Söderhamn) samt träffar som Söderhamns kommun inbjudit till. Det har bland annat handlat om servicehuset Lindens framtid.

År 2020 fyller Söderhamns stad 400 år. Det kommer att firas och omfatta hela kommunen. Tillsammans med andra kulturföreningar har vi genomfört tre planeringsträffar under året inför jubileumsåret.

Bergviks Allting är medlem i Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund och Hälsinglands hembygdskrets samt Arbetsam - intresseorganisation för industri- och arbetslivsmuseer. Föreningen deltog i hembygdsförbundets Vintermöte samt i årsmöte i Hanebo och i kretsens årsmöte i Rengsjö samt i en träff i Skog för lokala hembygdsföreningar.

En stor del av verksamheten genomförs tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.

Övrigt

Under året har föreningen tillsammans med Badkullens vänner fortsatt att ställa i ordning badkullen tack vare ideella insatser samt ekonomiska bidrag från såväl privatpersoner som myndigheter och företag.

Bland de investeringar som gjorts under året återfinns videoprojektor (innertaksupphängd) och elstyrd filmduk (väggfast) samt ”plogskylt” Välkommen till Bergvik, utanför museet.

Genom föreningens försorg finns, sedan några år tillbaka, en julgran i Bergviks centrum liksom bänkar vid GC-vägen intill Bergviken mellan Bergvik och Vannsätter och en upprustad trappa från GC-vägen upp till Vannsätter.

Föreningen har haft fortsatta kontakter med Bergvik Skog angående förslyningen av ”vitsippsbacken” med flera områden i Bergvik. Under våren genomfördes en förändring av skogsförvaltningen vilket innebar att nya kontakter fick etableras.

En teaterutflykt gjordes till Axmar bruks hytta och bruks café den 26 juni och föreställningen Mästaren och Margarita, Folkteatern Gävleborg. En mycket lyckad eftermiddag och kväll.

Nils e. W ingår, som Bergviksrepresentant, i en lokal referensgrupp i det europeiska Interreg projektet Sarure (Save Rural Retail). Ett projekt om bevarande och utveckling av lanthandel och service på landsbygden. Söderhamns kommun är enda svenska partner i projektet. Övriga länder som ingår är Spanien (initiativtagare, projektägare), Grekland, Finland, Polen, Tyskland och Irland.

Bergviks Allting ansvarade för serveringen i Samstugan i samband med kyrkans 1:a adventsfirande.

Antalet medlemmar: 142.

För styrelsen i BERGVIKS ALLTING januari 2020.

Nils e. Westling                Anita Östlund                Lennart Norgren            Pauline Östlund

Kicki Andersson               Lillemor Lindblom       Lars Forsberg

Image

Image

Förening:

Bergviks Allting

Skapad av: (2014-01-31 14:01:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bergviks Allting (2020-01-25 10:51:13) Kontakta föreningen