Kontakta oss

Det går bra att kontakta Lena Gräntz med allmänna frågor rörande Bergsjö hembygdsföreningen.
Vid förfrågan om hyra av hembygdsgården kontakta Maria Eriksson Quist.
Vid förfrågan om medlemskap kontakta Agnetha Hugg.

Ordförande: Lena Gräntz, 073-83 72 740, [email protected]

Vice ordförande: Maria Eriksson Quist, 073-180 96 21, [email protected]

Kassör: Agnetha Hugg, 070-575 25 42, [email protected]

Sekreterare: Anna Bergh, [email protected]

Övriga ordinarie styrelseledamöter: Boerje Bohlin, Sven Qviberg, Lena Svensson, Monica Jonasson och Sven-Erik Norling
Suppleanter: Ida Lestander, Christer Silversved, Ewa Swing och Torsten Bergh

Arkivarie: Lars Östberg
Studieledare: Stig Lindqvist

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter