Salomons mosse 09

Salomons mosse 09
Skogen har återtagit mossen, jämför med översiktsbilden av den öppna mossen.

Foto Mats Hedblom

Förening:

Bergshammars Hembygdsförening

Ändrad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-10-22 14:04:06) Kontakta föreningen
Skapad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-10-22 14:04:06) Kontakta föreningen