Salomons mosse 09

Salomons mosse 09
Skogen har återtagit mossen, jämför med översiktsbilden av den öppna mossen.

Foto Mats Hedblom