Salomons mosse 07

Salomons mosse 07
Rester av en gammal räls tralla finns kvar vid grunden till torvfabriken i oktober 2008.

Foto Mats Hedblom

Förening:

Bergshammars Hembygdsförening

Ändrad av: (2008-10-22 13:59:56) Bergshammars Hembygdsförening
Skapad av: (2008-10-22 13:59:56) Bergshammars Hembygdsförening