Salomons mosse 04

Salomons mosse 04
Arbetare vid Salomons mosse.

Foto ställt till förfogande av Bränn-Ekeby hembygdscirkel