Salomons mosse 00

Salomons mosse 00
Översikt av mossen.

Foto ställt till förfogande av Bränn-Ekeby hembygdscirkel