Salomons mosse

Salomons mosse
Salomons mosse med torvbrytning. Mossen låg på mark under Bottenkarshyttan.
Tid för bildens tillkomst

1930 - 1940

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Torvbrytning