Salomons mosse 06

Salomons mosse 06
Hembygdsföreningen på utflykt till Salomons mosse. Nu helt igenväxt. I mitten i vit jacka står Tore Werner, Bottenkarshyttan, den siste brukaren av mossen.