Salomons mosse 06

Salomons mosse 06
Hembygdsföreningen på utflykt till Salomons mosse. Nu helt igenväxt. I mitten i vit jacka står Tore Werner, Bottenkarshyttan, den siste brukaren av mossen. 

Förening:

Bergshammars Hembygdsförening

Ändrad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-10-10 21:49:01) Kontakta föreningen
Skapad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-10-10 21:49:01) Kontakta föreningen