Lok vid Enstaberga f.d. station

Lok vid Enstaberga f.d. station
Lok 401 ersatte ångloken på TGOJ-banan 1952. Det fanns 8 lok av denna typ. I dag är det ett veteranlok här vid Enstaberga gamla station.
Fotograf

Mats Hedblom

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF