Familjen Westerberg vid Tysktorp

Familjen Westerberg vid Tysktorp
Tysktorp Från väsnter: Gunnel Westerberg, okänd, Karl Westerberg, Yngve Weterberg, okänd, okänd, okänd. 
Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Gruppfoto