Tyskstugan

Tyskstugan
Personerna på bilden är:
Översta raden: Olga Klara, Carl Erik Larsson, Klara Charlotta Larsson född
Nyberg.
Mellan raden: Erik Gustaf, Oskar Hilarius, Otto Bernhard.
Nedersta raden: Elsa Maria Augusta, Linnéa Anna.  
Foto genom Kjell Sandell