Familjen Westerberg vid Tysktorp

Familjen Westerberg vid Tysktorp
Från vänster: Karl Westerberg, Gunnel Westerberg/Wellander, okänd, okänd.
Foto genom Margareta Nilsson
Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Gruppfoto