Studieresa till Tysktorp

Studieresa till Tysktorp
13 Östgötar på studieresa i Sörmland besöker Tyskorp. Längst till höger står familjen Westerberg.
Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv