Potatisplockning

Potatisplockning
Potatisplockning vid Tysktorp.
Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

j, potatisplockning