Bärplockning vid Tysktorp

Bärplockning vid Tysktorp
Bärplockning vid Tysktorp.
Fotograf

Okänd

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Verksamhet, bärplockning