Täcka Udden

Täcka Udden
Den gamla statarbostaden till Väderbrunn riven våren 2008.

Foto: Mats Hedblom
Fotograf

Mats Hedblom