Västra grinden

Västra grinden
Ungefärlig plats där Västra Grindstugan och Trägårdstorpet har legat. Väderbrunn syns i bakgrunden
Fotograf

Ingmar Hedblom

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Bebyggelselämning