Mosstugan

Mosstugan
Mosstugan låg på åkern bakom diket.Bilden tagen i NV riktning; Tallstugan syns i bakgrunden.
Fotograf

Ingmar Hedblom

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Bebyggelselämning