Här låg Väderbrunns banvaktstuga vid TGOJ-banan

Här låg Väderbrunns banvaktstuga vid TGOJ-banan
Källare vi Väderbrunns banvaktstuga vid TGOJ
Fotograf

Mats Hedblom

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv