Banvaktstugan TGOJ

Banvaktstugan TGOJ
Väderbrunns banvaktsstuga vid TGOJ-banan
Fotograf

Jean Dubois

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv