Ånglok på TGOJ banan vid Väderbrunn

Ånglok på TGOJ banan vid Väderbrunn
Ånglok passera vid korsningen med TGOJ-Väderbrunnsvägen.
Där låg också en banvaktsstuga.
Fotograf

Mats Hedblom

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF