Hästpremiering

Hästpremiering
Hästpremiering vid Väderbrunn
Tid för bildens tillkomst

1940 - 1950

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv