Vallgrav Väderbrunn

Vallgrav Väderbrunn
Rester av den vallgraven som funnits runt Väderbrunn.
Fotograf

Ivar Schnell

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF digitala arkiv