Hembygdsföreningen vid Väderbrunn

Hembygdsföreningen vid Väderbrunn
Lars Aldén vid smedjan, Väderbrunn i samband med en visning för Berghammars Hembygdsförening
Fotograf

Ingmar Hedblom

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Byggnad