Lars och Birgit Aldén vid Väderbrunn

Lars och Birgit Aldén vid Väderbrunn
Lars Aldén tillsammans med sin fru Birgit visar Väderbrunns gård för Bergshammars hembygdsförening 1992-06-09
Fotograf

Ingmar Hedblom

MER INFORMATION

Förvaring

Berghammars HBF digitala arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Byggnad