Väderbrunns mangårdsbyggnad

Väderbrunns mangårdsbyggnad
Huvudbyggnaden vid Väderbrunn före ombyggnad under 1930-talet.
Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Byggnad