Flygbild över Väderbrunn

Flygbild över Väderbrunn
Flygfoto över Väderbrunn den 7 juli 1930 i samband med rekognosering av flygfält.
Fotograf

Löjtnant Jean Duboie

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Flygbild