Skolbarn vid Väderbrunn

Skolbarn vid Väderbrunn
Skolbarn vid Väderbrunn?

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Gruppbild