Väderbrunn 05

Väderbrunn 05
Mannen på bilden är Gustav Berg född 1894 som arbetade vid Väderbrunn.Foto genom Ragnar Berg