Väderbrunn 1952

Väderbrunn 1952
Vintern 1952


Foto genom Ragnar Berg.