Väderbrunn 03

Väderbrunn 03
Foto genom Ragnar Berg