Väderbrunn 02

Väderbrunn 02
Foto genom Ragnar Berg.