Väderbrunn 01

Väderbrunn 01
Foto genom Raganar BErg