Hästar bakom sockenstugan

Hästar bakom sockenstugan
Okänd man med hästar framför Bergshammars sockenstuga som senare blev en del av Bygdegården. I bakgrunden skymtar klockstapeln.

Tid för bildens tillkomst

1920 - 1930

Fotograf

Okänd

Källa:

Gun Hedblom

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens databas

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Verksamhet