Försäljning av Gatstugan

Försäljning av Gatstugan
Om flyttning/rivning av Gatstugan/Österlund
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1881

Fotograf

Mats Hedblom

Källa:

Bergshammars byakista/sockenprotokoll

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Dokument