Lötgatan

Lötgatan
Lögatan är en rest av den urgamla vägen från Bergshammars by mot Stigtomta.
Fotograf

Ingmar Hedblom

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv