Gustavsborg

Gustavsborg
Ålderdomshemmet Gustafsborg
Lägenhet grundköpt från Östergården.
Tidigare namn Söderlund eller Piltstugan, backstuga under Östergården.

Numera en privatägd villa

Foto Mats Hedblom