Övre Bredgården

Övre Bredgården
Övre Bredgården ägs idag av kyrka och används i kyrkans verksamhet.

Foto Mats Hedblom