Mellangården/Övre Bredgården 1950

Mellangården/Övre Bredgården 1950
Bergshammars kyrkby 1950. Längst till höger ligger Mellangården md ekonomibyggnad till vänster upp mot gården. Närmast höger om kyrkan ligger Övre Bredgården och i bildens vänstra nedre del syns Hamra.
Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Flygbild