Vid Norrlund (nuvarande Nya Svalsta)

Vid Norrlund (nuvarande Nya Svalsta)
Slotter vid Frälsegårdens marker vid Norrlund med familjen Wellander.
Tid för bildens tillkomst

1940 - 1950

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF digitala arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Verksamhet, slåtter