Frälsegården

Frälsegården
Flygfoto över Frälsegården.
Foto genom Hans Wellander