Frälsegården 03

Frälsegården 03
Tröskning vid Frälsegården på 1960-talet.

Förening:

Bergshammars Hembygdsförening

Ändrad av: Bergshammars Hembygdsförening (2009-05-21 14:48:19) Kontakta föreningen
Skapad av: Bergshammars Hembygdsförening (2009-05-21 14:48:19) Kontakta föreningen