Frälsegården 03

Frälsegården 03
Tröskning vid Frälsegården på 1960-talet.